Čišćenje pretinca elektroničke pošte korištenjem Google Apps Scripta

U zadnje vrijeme sve više i više koristim Email pretplate umjesto društvenih mreža. Umjesto da svaki dan otvaram Reddit ili Twitter, jednostavno se pretplatim na izvore kvalitetnog sadržaja i svaki dan me u Emailu dočeka par mailova. Izgled mailova je uvijek isti, gumbi za navigaciju su uvijek na istom mjestu a i sadržaj je donekle bolji jer je unaprijed ograničen samo na ono što me zanima.

Međutim ponekad nemam vremena za pročitati sve poruke, a dobar dio pretplata je dnevni. Zbog toga se ponekad nakupi dosta nepročitanih poruka. Na sreću, koristim G Suite za svoj Email, pa mogu koristit Google Apps Script.

Sljedeća skripta arhivira sve poruke u “Forums” kategoriji u Gmailu:


function cleanUpOldNews() {
 var cutoffDate = new Date(Date.now() - 3 * 24 * 60 * 60 * 1000);
 Logger.log(cutoffDate);

 var query = 'in:inbox category:forums before:' + cutoffDate.getFullYear() + "/" + (cutoffDate.getMonth() + 1) + "/" + cutoffDate.getDate() ;
 Logger.log(query);

 var threads = GmailApp.search(query);
 for (var i = 0; i < threads.length; i++) {
  var thread = threads[i];
  thread.moveToArchive();
 }
}

Sve što sad moram raditi ručno je pomicati pretplate u “Forums” kategoriju. Nakon 2 - 3 ručno pomaknute poruke AI nauči moj odabir i sve daljnje poruke automatski završe u “Forums”.